Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Sobota z Maratonem na raty w Sławnie. Część 9 - WYNIKI. Zdjęcia. Zaproszenie na Bieg Niepodległości

Tomasz Turczyn
Tomasz Turczyn
Miłośnicy biegania i Nordic Walking aktywnie rozpoczęli sobotnie przedpołudnie. Już o godzinie 9 spotkali się na ścieżkach rowerowych w parku przy SP nr 2 w ramach Maratonu na raty. To była 9 odsłona tego cyklu. Zaś już 11.XI.2023 ostatni start będący jednocześnie Biegiem Niepodległości. Uwaga. Początek o godz. 11.

AKTUALIZACJA - WYNIKI - 04.11.2023

04 listopada 2023r. w Sławnie po raz dziewiąty sezonie 2023/2024, na ścieżkach rowerowych odbył się Maraton na Raty. Za tydzień ostanie spotkanie maratończyków przed przerwą zimową. Ostatni, ale za to z bogatą oprawą, będzie to Sławieński Bieg Niepodległości. Dorośli ruszają na trasę o godz. 11.00 natomiast dzieci o godz. 12.00.

Maratony na Raty organizowane są w ramach programu profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

04.12.2023r.
Dziewczęta\Kobiety rocznik 2006 i starsze – 1.500m

1. Agnieszka Komar Sławno 7.26

2. Monika Miklasińska-Kamelska Sławno 10.04

Chłopcy\Mężczyźni rocznik 2006 i starsi – 3.000m

1. Mariusz Borychowski Drzeńsko 10.29

2. Tomasz Jabłoński Sławno 11.14

3. Tomasz Turczyn Sławno 11.46

4. Krzysztof Gostomczyk Sławno 13.41

5. Piotr Kamelski Sławno 14.47

6. Dariusz Konecki Sławno 14.47

NORDIC WALKING – 1.500m
KOBIETY:

1. Monika Miklasińska-Kamelska Sławno 12.44

2. Anastazja Kamelska Sławno 12.46

3. Anna Majewska Sławno 14.41

3. Agnieszka Turczyn Sławno 14.41

MĘŻCZYŹNI:

1. Jerzy Kamelski Sławno 16.12

Maraton na raty w Sławnie - 04.11.2023

W sobotę biegacze zmagali się z przeciwnym wiatrem i jesienną szarugą. Na 3 km najszybszy był Mariusz Borychowski, drugi bieg ukończył Tomasz Jabłoński - KB Spoko Sławno. Trzeci - T. Turczyn. Pełne wyniki niebawem.

Zaproszenie 11.11.2023 - Sławno

Serdecznie zapraszamy 11 listopada 2023r. na Sławieński Bieg Niepodległości, w ramach obchodów 105-lecia odzyskania niepodległości.

Uczestnicy będą bieganiem świętować rocznicę odzyskania niepodległości. Dorośli wystartują o godz.11.00. Wspólne odśpiewanie Hymnu państwowego nastąpi o godzinie 12.00, po którym na swoje trasy wyruszą najmłodsi uczestnicy biegu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają: piękne pamiątkowe medale, grochówkę, słodką przekąskę – rogala marcińskiego, napój. Puchary i medale dla wszystkich zawodników oraz posiłek po biegu zapewnili fundatorzy: Urząd Miejski w Sławnie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

Trasę biegu będą zabezpieczali: drużyny harcerskie „Drzewianie” i „Hajdowie”, członkowie Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” oraz sławieńska Policja.

Regulamin Biegu Niepodległości, Sławno 11 listopada 2023r.

1. CEL IMPREZY

1. Upamiętnienie 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

2. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.

3. Promocja miasta Sławno.

2. ORGANIZATORZY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Sławnie, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”, Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Drzewianie" przy Hufcu ZHP im. WOP w Sławnie.

4. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl. e-mail: [email protected], tel. 598107565, 603380753

5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

1. Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2023r.

2. Dystans Biegu Niepodległości wynosi:

- dla kobiet 1,5km

- dla mężczyzn 3 km

3. Trasa biegu: asfaltowe ścieżki rowerowe.

4. Trasa biegu będzie zabezpieczona i oznaczona.

5. Miejsce startu i mety: Ścieżka rowerowa, przy bramie wjazdowej na stadion.

6. Start biegu:

- godz. 11.00 Mężczyźni

- godz. 11.15 Kobiety

7. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Bieg Niepodległości rozegrany zostanie w otwartej formule.

2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w 2023 r. ukończą 15 lat (rocznik 2008 i starsi). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w Biegu Niepodległości przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).

Uwaga !

Warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego, wraz z numerem PESEL.

3. Uczestników Biegu Niepodległości obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

4. Rejestracja uczestnika Biegu Niepodległości traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator zapewnia: a) numer startowy + agrafki, b) ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków, c) słodki posiłek po biegu.

6. d) pamiątkowy medal dla: 20 mężczyzn i 20 kobiet.

7. ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenia uczestników Biegu Niepodległości przyjmowane są w dniu imprezy przy użyciu formularza zgłoszeniowego, uczestnicy Maratonów na Raty nie muszą składać formularza zgłoszeniowego.

2. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 20 mężczyzn i 20 kobiet! Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczestnicy Maratonów na Raty !

3. Biuro Zawodów czynne będzie: 11.11.2022r. w godzinach 10.00-11.00

8. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja Biegu Niepodległości prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) generalna: kobiet i mężczyzn

9. NAGRODY

1. Warunkiem otrzymania pucharów jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia pucharów.

2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 11.45.

3. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary

4. 20 zawodniczek, które ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal.

5. 20 zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal.

10. WYŻYWIENIE

1. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia słodki posiłek – rogala świętomarcińskiego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem

dyskwalifikacji zawodnika.

2. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 12.00. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu Niepodległości w terminie dwóch dni. Decyzja Dyrektora Biegu Niepodległości jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.

4. Organizator Biegu Niepodległości uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Biegu Niepodległości, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – Bieg Niepodległości.

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Niepodległości.

7. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie. Kontakt: e-mail: [email protected], tel. 603380753

REGULAMIN BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI BIEGI DZIECIĘCE

1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

1. Termin: 11 listopada 2023r,.

2. Dystanse od 100m do 300m.

3. Trasa biegów: boisko boczne.

4. Miejsce startu i mety: Boisko boczne, ul. Kąpielowa.

5. Start od godz. 12.00

6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów.

2. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl. e-mail: [email protected], tel. 598107565, 603380753

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I DYSTANSE

1. W biegach dziecięco-młodzieżowych warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 11.00 dnia 11.11.2023r. na Boisku bocznym w Sławnie.

3. Uczestników Bieg Niepodległości obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

4. Rejestracja uczestnika Bieg Niepodległości traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

5. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie na poszczególnych dystansach

(decyduje kolejność zgłoszeń - pierwszeństwo mają uczestnicy Biegu Papieskiego):

1. Rocznik 2021 i młodsze/młodsi - 50m

Dziewczynki - 5 zawodniczek w kategorii!

Chłopcy - 5 zawodników w kategorii!

2. Rocznik 2020/2019 - 100m

Dziewczynki - 10 zawodniczek w kategorii!

Chłopcy - 10 zawodników w kategorii!

3. Rocznik 2018/2017 - 200m

Dziewczynki - 15 zawodniczek w kategorii!

Chłopcy - 15 zawodników w kategorii!

4. Rocznik 2016/2015 - 200m

Dziewczynki - 15 zawodniczek w kategorii!

Chłopcy - 15 zawodników w kategorii!

5. Rocznik 2014/2013 - 300m

Dziewczynki - 15 zawodniczek w kategorii!

Chłopcy - 15 zawodników w kategorii!

6. Rocznik 2012/2011 - 300m

Dziewczynki - 10 zawodniczek w kategorii!

Chłopcy - 10 zawodników w kategorii!

7. Rocznik 2010/2009 - 300m

Dziewczynki - 10 zawodniczek w kategorii!

Chłopcy - 10 zawodników w kategorii!

4. NAGRODY

1. Warunkiem otrzymania pucharów jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia pucharów.

2. Ceremonia wręczenia pucharów odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12.30

3. Pierwszych trzech zawodników na mecie otrzyma puchar.

4. 160 uczestników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję (zgodnie z limitem podanym w punkcie 3)

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W ramach obchodów upamiętnienia 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości organizowanych w dniu 11.11.2023r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne odśpiewania hymnu państwowego.

2. Bieg Niepodległości może zostać przeniesiony na inny termin ze względu na pogodę.

3. Wszyscy uczestnicy Biegu Niepodległości zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

8. Organizator Biegu Niepodległości uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji Biegu Niepodległości, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Niepodległości.

6. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie. Kontakt: e-mail: [email protected], tel. 603380753

Sobotni Maraton na raty w Sławnie. Część 8. Kapitalna atmosf...

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

20240417_Dawid_Wygas_Wizualizacja_stadionu_Rakowa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na slawno.naszemiasto.pl Nasze Miasto